BUDUJEMY NA ZIEMI I ... POD ZIEMIĄ

 

Firma

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą firmę Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "WSCHÓD" S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Wrońskiej 2, która działa na rynku od czerwca 1998 r.

Specjalizujemy się w robotach górniczych. Wykonujemy drążenia i przebudowy wyrobisk chodnikowych i komorowych oraz głębienie, pogłębianie i zbrojenie szybów. Pracujemy w trudnych warunkach geologicznych, najwyższym zagrożeniu metanowym, pożarowym i wodnym, przy niebezpieczeństwie wybuchu pyłu węglowego. Wydrążyliśmy już ponad 30 000 metrów wyrobisk chodnikowych.

Oferujemy swoje usługi również w kompleksowej realizacji inwestycji oraz remontów w zakresie budownictwa przemysłowego, ogólnego i górniczego, a także w remontach budynków zabytkowych. Posiadamy doświadczenie w budowie obiektów sportowych.

W chwili obecnej firma zatrudnia około 1200 pracowników. Nasi pracownicy to fachowcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, a w szczególności kadra inżynieryjno-techniczna, prezentująca wysoki poziom wiedzy i umiejętności technicznych, sprawdzonych w realizacji obiektów różnego rodzaju i przeznaczenia. Firma jest przygotowana do prowadzenia robót we wszystkich branżach. Zatrudnia też kadrę posiadającą uprawnienia Okręgowego Urzędu Górniczego do prowadzenia robót budowlanych na terenie zakładów górniczych.

Działalność naszą charakteryzuje indywidualne podejście do złożonych zagadnień technicznych, solidność i terminowość wykonania oraz nowoczesny styl pracy, czego potwierdzeniem są referencje dotychczasowych Inwestorów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy